подредба

подредба
същ. - подреждане, уреждане, нареждане, ред, порядък
същ. - класификация, систематизация, класифициране, систематизиране, разпределение
същ. - разположение, изглед

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • изглед — същ. вид, външност, форма, образ, физиономия същ. гледка, панорама, пейзаж същ. перспектива, възможност, вероятност, шанс, надежда, сигурност, бъдеще, предвиждане, прогноза същ. израз, изражение същ. илюстрована картичка същ …   Български синонимен речник

  • класификация — същ. степенуване, класиране, подразделение, разпределение, подбор същ. колекция същ. списък същ. нареждане, подреждане, подредба, ред, систематизация, класифициране, систематизиране …   Български синонимен речник

  • класифициране — същ. нареждане, подреждане, подредба, ред, класификация, систематизация, систематизиране, разпределение …   Български синонимен речник

  • нареждане — същ. наредба, разпореждане, разпоредба, заповед, предписание, повеля, инструкция същ. възложена работа същ. решение същ. заповядване, диктуване, диктат същ. указание, упътване, наставление същ. подреждане, подредба, ред …   Български синонимен речник

  • подреждане — същ. подредба, уреждане, нареждане, ред, порядък същ. класификация, систематизация, класифициране, систематизиране, разпределение същ. складиране, разпределяне, натоварване …   Български синонимен речник

  • разположение — същ. място, положение, местоположение, ситуация, диспозиция, устройство същ. предразположение, наклонност, влечение, стремеж, призвание същ. благоразположение, благосклонност, съчувствие същ. разполагане същ. подредба, изглед същ …   Български синонимен речник

  • разпределение — същ. систематизация, класификация, групиране, сортиране, сортировка същ. делба, подялба, разделяне, разпределяне същ. подреждане, разположение, ситуация същ. отдел, преграда същ. разбивка същ. делене …   Български синонимен речник

  • ред — същ. низ, верига, редица, върволица, серия, редуване, последователност същ. правило, начин, план, метод същ. дисциплина, режим, процедура, порядък същ. спокойствие същ. законност, легалност, справедливост, оправия същ. пл …   Български синонимен речник

  • систематизация — същ. систематика, систематизиране, подреждане, сортиране, класифициране, регламентация, поставяне в ред същ. нареждане, подредба, ред, класификация, разпределение …   Български синонимен речник

  • систематизиране — същ. нареждане, подреждане, подредба, ред, класификация, систематизация, класифициране, разпределение …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”